Långshyttan, Knuts-Gösta 1927. Foton: Kjell Brunströms samlingar. Klicka på fotot.