Långshyttan, TAXI vid Solgården. Foton: Kjell Brunströms samlingar. Klicka på fotot.