Långshyttan, TAXI & IC vid Solgården. Foton: Kjell Brunströms samlingar.Klicka på fotot.