j
Jan Sandback Vinberg
j
Curriculum vitae 19331130. Jan Vinberg
Realexamen i Hedemora 1950.
GFU-grundläggande flygutbildning i Ljungbyhed 1951-52 på Typ 1 Sk 25 Bucker Bestman 75 flygtimmar.
Typ 2 Sk 16 North American Harvard 90 flygtimmar.
GFSU jakt – grundläggande flygslagsutbildning jakt på F3 Malmslätt på J 28A 1952 – 1953 Vampire c:a 200 timmar.
FFSU jakt – fortsatt flygslagsutbildning jakt på F3 på J 29A SAAB ”Tunnan” 1953 – 1955 c:a 300 timmar.
Försvarets Läroverk under två läsår = två vinterhalvår 1953 – 1955.
Studentexamen 1955.
Flygvapnets Kadettskola F20 i Uppsala J 29A c:a 100 timmar 1955 – 56.
Utlandsflygning Uppsala – Nederländerna (Twente) – Frankrike (Dijon) – Italien (Pisa) – Malta (Luqa RAF).
Officersexamen 1956.
1956 – 1965 F16 Uppsala J 29A och J 35A + B
1962 Div.chefskurs på F18 Tullinge J 34 Hawker Hunter 30 timmar, skjuter robot 24 Sidewinder.
1963 – 1965 Divisionschef på 3 divisionen F16.
1965 – 1971 1:e Flyglärare / Flygchef på Kadettskolan F20 Uppsala.
1965 – 1968 J 29F
1969 – 1971 Saab 105 Sk 60.
Genomförde 5 utlandsflygningar.
1966 J 29F med 3 divisioner 24 flygplan till Ecole de LÁir i Salon de Provence nära Marseilles.
1967 J 29F med 3 divisioner till Wien och RAF Leeming i England. Vid denna utlandsflygning flyger Vinberg ett
exemplar J 29F, T 08, till flygfältet South end Airport öster om London, där hon överlämnas till flygmuséet därstädes.
1968 J 29F med 3 divisioner till Neapel och Istrana i norra Italien.
1969 Med Sk 60 i 3 fyrgrupp till Ålborg i Danmark samt Rügge i Norge och Waernas och Bodö.
1970 Med Sk 60 i 3 fyrgrupp till England.
1970 – 1974 Flygchef på flygskolan i Ljungbyhed. Vi bedriver GFU- grundläggande flygutbildning
Sk 61 propeller Typ 1 och Sk 60 jet Typ 2.. Startar ”En sexa Skåne” FV uppvisningsteam 1973. Till en början 4 fpl som senare blir 6 fpl.
Fom. 1975 i huvudsak ”skrivbordspilot” med stabstjänst men med aktiv flygtjänst på 1975 – 1980 J 35F på F10, F12 och F17.
1980 – 1991 Saab 105, Sk 60 då jag avslutar min tjänstgöring i Flygvapnet som stabschef på F5 i Ljungbyhed.
Det blev totalt:
Sk 25 Bucker Bestman 75 tim. Sk 16 Harward 150 tim. J 28A + C Vapire 250 tim. J 29A+C Tunnan 1443 tim.
J 35A+F Draken ca 600 tim. J 34 Hunter ca 30 tim. A 32 Lansen ca 35 tim. Saab 105 Sk 60 ca 700 tim.
Totalt ca 3288 tim
Under dessa år 1951 – 1991 = 41 år inträffade endast 1 tillbud med ett motorhaveri med J 29F på F20 1967 (nödlandning på
flygfältet) F16 Ärna Uppsala.. Dessutom ett fallskärmshopp efter en kollision vid en förträning med uppvisningsgruppen
”Hagegårdsgruppen” i mars 1958.

Next