Långshyttan Centrum slutet. Foto: Hans Mattsson. Klicka på fotot

centrumbrand