Långshyttebilder från förr, Missionshuset. Klicka på fotot.