Långshyttebilder från förr, Nybo. Klicka på fotot.