Långshyttebilder från förr, E.W. sista manuella klockringning Klockstapeln okt 1953. Klicka på fotot.