Långshyttebilder från förr, Klosterverken Hyttan. Klicka på fotot.