Långshyttebilder från förr, Lillforsen omkr.1960. Klicka på fotot.