Långshyttebilder från förr, Hyttan omkr 1935. Klicka på fotot.