B y v a l l a - L å n g s h y t t e - J ä r n v ä g. Sista resan 1964. Foto Evald Nygren. Klicka på fotot.