Långshyttan...Tillingbo rivet sedan länge. Klicka på fotot.

www.langshyttan.nu