jv
Jan Sandback Vinberg
j

j26

Den flygplanstyp som lockade Jan till flyget

 

 

jan

vinberg

Jan och Marianne Vinberg inför en tur
med Sk 16.

Två flygelever och en Sk 25 på flygskolan i
Ljungbyhed 1951. Eleverna äro B. Sandberg
och Jan Sandback.
Next