j
Jan Sandback Vinberg
j

h

Hagegårdgruppen. Start i fylking.

 

 

hagegårdsgruppen

h

5 st J 29 Hagegårdgruppen (F16) i "kyrka"

1958, 7 november:
Vid träning med den s k Hagegårdgruppen, en uppvisningsgrupp med fem J 29 vid F 16,
kolliderar två plan vid Ärna och gruppledaren Bengt M Hagegård och Jan A Söderberg omkommer.

Hagegårdsgruppen (F16 1958) medlemmar
Främre raden från vänster: Löjtnant Claes Jernow.
Löjtnant Bengt Hagegård (gruppchef).
Löjtnant Jan Söderberg. Bakre raden från vänster:
Fänrik Ove Skoghagen. Fänrik Jan Vinberg .


Next