Bilder från Långshytte Trävaru AB aprik 1983. Foto Rolf Graf. Klicka på fotot.