Bilder från Långshytte Trävaru AB maj 1983. Foto Rolf Graf. Klicka på fotot.