Bilder från Långshytte Trävaru AB augusti 1983. Foto Rolf Graf. Klicka på fotot.