Bilder från Långshytte Trävaru AB maj 1984. Foto Rolf Graf. Klicka på fotot.