Bilder från Långshytte Trävaru AB september 1984. Foto Rolf Graf. Klicka på fotot.