Paul Isacsson - journalisten

Om Karl-Erik Forslund såg på Långshyttan med en utomståendes ögon, gjorde Paul Isacsson (1913-1983) det rakt motsatta.I nästan 50 år, med början 1934, fungerade denne infödde Långshyttebo som lokalredaktör för Södra Dalarnes Tidning på orten.

Under signaturen Pin skrev han, vid sidan av sitt arbete som tjänsteman på Brukskontoret,om det mesta som hände i Långshyttan och övriga delar i socknen.

Han bevakade idrottsevenemang och föreningsmöten, skrev om företag och medverkade på familjesidan med minnesrunor och biografier inför högtidsdagar.Ibland samlade han sig till längre historiska artiklar.

(H.K)

Ett urval av Paul Isacsson "PIN"s efterlämnade foton
kommer att visas på denna "site".
Negativen ägs av

Långshyttans Brukshistoriska Förening

För Webben

www.langshyttan.nu