Långshyttebilder från förr, Sura ugnen 1919 Klosterverken. Klicka på fotot.