Långshyttebilder från förr, Godtemplarlokalen(Gotis). Klicka på fotot.