Långshyttebilder från förr, Svenska Flaggans Dag omkr.1945-46. Klicka på fotot.