ÅNGTÅGEN LEVER!

Med Författaren och fotografen NALLE ELFQVIST s tillåtelse har jag här sammanställt en liten sida Där jag saxat text och bilder ur hans Bok ÅNGTÅGEN LEVER. © Nalle Elfqvist Garphyttan. LTs förlag. 1983. Där BLJ-loken lever vidare idag.

 

ÅNGTÅGEN LEVER! 1983 © Nalle Elfqvist Garphyttan.

Till en början hade jag tänkt att den här boken skulle bli en uppföljning av min bok om den smalspåriga Byvalla-Långshyttans Järnväg (BLJ) i Dalarna. När ångloken rullade och skenorna sjöng (1981) som skildrar banan före och efter nedläggningen i juli 1964. Delvis har det också blivit så.

När tre av landets största musieföreningar Anten-Gräfsnäs Järnväg i Västergötland. Jädraås-Tallås Järnväg i Gästrikland och Upsala-Lenna Jernväg i Uppland kom igång med verksamheten under första hälften av 70-talet placerades nästan hela BLJs lokpark hos just dessa. Loket Sexan kom till Anten, lok nr fem Thor, och nr fyra Långshyttan till Uppsala, medan lok nr åtta (nr fyra hos JTJ) och nio placerades i Jädraås. Dessutom gick några av person- och godsvagnarna samma öde till mötes.

Nu arton år senare skulle jag på nytt få chansen att fotografera loken. Även om miljön var en helt annan skulle jag äntligen få ta alla de bilder jag då aldrig kom mig för att ta. De lok som gick i linjetrafik på BLJ sommaren 1964 var Thor och Sexan. Lokförare var den numera bortgångne Bertil Södergren, som då hade varit med och kört den drygt 26 km långa sträckan mellan Långshyttan och Byvalla i hela fyrtiosex år. Undrar om han någonsin kunde ana vilka mäktiga miljöer hans skyddslingar en gång skulle komma att rulla i. Thor, med Uppsala domkyrka och slottet i fonden, när det med snabba ångstötar sätter fart ut på Uppsalaslätten. Och Sexan, utmed den långsmala sjön Anten, innan den anländer till Gräfsnäs slottspark.

Så lever BLJ trots allt vidare, även om den gamla banvallen hemma i Dalarna numera för en tynande tillvaro som provisorisk bilväg, det vill säga där den inte alldeles vuxit igen.

Anten-Gräfsnäs Järnväg (Här rullar Sexan)

Den backgående Sexan med persontåg, på utgång från Anten. Tåget på ingång till Humlebo. Ett snabbt byte från 200 mms tele till vidvinkelobjektiv. Från exakt samma plats är bilden plötsligt en annan. Sexan, sedd lite grand från ovan på ett vingligt enbensstativ, vid skärningen strax innan Arelid. Med full fyr i pannan vid stigningen upp mot Arelid. Sexan. Strax utanför Kvarnabo passerar tåget några sommarstugor. Åtta Malteser följer uppmärksamt tågets framfart. Banan går utmed sjön Anten. Här en bild i närheten av Kvarnabo. Sexan i närbild.

Jädraås-Tallås Järnväg (Här rullar lok nr 8 och lok nr 9)

Den tvära stigningen upp mot Jädraås station, där lok nr 8 eldar upp inför första turen. Mallet-lok DONJ nr 8. Vid det nya kalhygget innan Finkelboda. På ingång till Finkelboda. Den gamla BLJ-dressinen, numera med chevroletmotor. En gång rullade loket nr 9, Tallås, på Byvalla-Långshyttans Järnväg i Dalarna. Loket Tallås på vändskivan i Tallås.

Upsala-Lenna Jernväg (här rullar Thor och Långshyttan)

På väg från Uppsala. Över åkrarna vid Bärby. Plötsligt mörknade himlen och ett skyfallsliknande regn satte in. Dock avtog skuren efter bara några minuter och i samma ögonblick dök tåget ångande upp från Marielund. Över Funboån mot Marielund. Genom en trädgård, sedan tåget korsat vägen till Marielund. På ingång till Marielund. Vid sjön Trehörningen. Under någon kilometer efter Marielund följer banan en slingrande grusväg med där till hörande stenmur. Närmare Länna skiftar naturen. Då uppgör de vida fälten och i stället blir lövskogarna allt tätare. Bilden är tagen i närheten av Lötsjön. Länna är slutstation för alla turer - utom den sista - då tåget går tillbaka till Faringe. Och här i Länna åker smörgåsarna fram.

 Back

 Home

www.langshyttan.nu