B y v a l l a - L å n g s h y t t e - J ä r n v ä g
1891 - 1964
Foto Evald Nygren
BLJ - Historik
BLJ - Bilder När Ångloken rullade och skenorna sjöng
Lokparken Ångtågen Lever
Evald Nygrens foton 1964 Byvalla - Långshyttans Järnväg Rolf Sten
Svenska Entusiastsidor Krister Johannesson SJK-resan på BLJ den 6 juni 1964 Stig Lundin