Byvalla Långshyttans Järnväg

Lokparken 1891-1964
1:an Oscar Foto från 1914
2:an Kloster Foto LO.Eriksson 1959 Foto 196?
3:an Stjernsund Tillverkarens foto 1891
4:an Långshyttan Tillverkarens foto 1897 Foto år?? Foto 196?  Foto 1962
5:an Thor Foto 1962 Foto 1960 talet Foto 1960 talet Thor Foto fr. N-E.W.
6:an Foto 1950 Foto 1962
7:an Foto omkr 1945-47 Arbetartåget 1945-47
8:an Foto JVM 1949 Foto 1958
9:an Foto 1964 4,6,8, och 9:an 1964 9:an Foto fr. N-E.W
10:an Foto JVM 1949
11:an Foto JVM 1949
Motordressin Foto 1964 Foto år ?? Foto fr. N-E.W
Tankvagnar Foto slutet 40-talet Foto
  Långshyttans station 1958.
  Mot Långshyttan 1960 K-E Å
  Slaggning 1964 Lokförare 1964
  SJK-Resan 1964
  Mot Byvalla 1964 K-E Å
  Thor med tåg1 mot Dala-Åsbo 1964
   

 

 Back

www.langshyttan.nu

Next