BLJ

 Byvalla Långshyttans Järnväg
1891-1964

Hästbanan (jvg) Stjernsund-Rörshyttan (Grycken-Bysjön) Foto fr. 1880-talet. Kusk S.P. Utter f. 1828.Klädseln är nog enbart för fototillfället. Rpr. 1956 Thorswall.Borns station vid GDJ 1890. Främst i dörröppningen lokf. August Fengnell framför 8 Ludv. Andersson,10 Bernh. Boholm. Rpr.Långshyttans station omkr. 1893 Lok nr 3 Stjernsund. Rpr Stig Nyberg Göteborg.Stjernsunds Station omkr. 1893 Lok fr.v. Nr 2 Kloster och nr 3 Stjernsund. Rpr. Stig Nyberg Göteborg.Långshyttans bangård med omgivningar sett från hyttan eller sintringsverket. Troligen år 1915.Långshyttans station omkr. 1917. Längst till vänster Oscar Lantz.Lok nr 1 "Oscar" framför lokstallet i Långshyttan. Mannen på loket är troligen Erik Mattson (Gin-Erik)Lok nr 2 "Kloster" på bangården framför gamla mejeriet i Långshyttan. Personer: Förare John Bergström,ynglingen troligen en rensare, på fotsteget växlare Martin Liljekvist, och stående på marken Vilh. Nygren.omkring 1915-20.

Foton tagna av lokomotiven nr.3 "Stjernsund" och nr.4 "Långshyttan" då de voro klara för leverans år 1891 resp. 1897.Lok nr 5 "Thor" med tågsätt på Byvalla bangård och på ingående i Långshyttan. 1960-talet.Thor med tågsätt på Långshyttans bangård. 1960-talet. Thor med tågsätt passerar Klostervägen på väg mot Byvalla. 1960-talet.Thor under växlingsrörelse vid Byvalla. 1960-talet. Thor utanför lokstallet i Långshyttan.(1960-talet) och med ett tågsätt på väg in på Långshyttans bangård. 1962 sept.Lok nr 6 stående på den gamla vägövergången över Långshyttans bangård år 1959. Vägen går numera genom envägport under bangården. Samma lok på annan plats plats på bangården sept.1962.6:an med tågsätt på Långshyttans 3/7 1964 och Byvalla bangårdar. Ombord på loket i Byvalla Folke Nyberg. Lok nr 6 med Bertil Södergren som förare 1964. 6:an och 4:an vid lokstallet, Långshyttan 1963. 6:an passerar skärningen vid Nordviken på väg motLångshyttan ca 1963.Lok nr 7 Stjärnsunds bangård, lok nr 8 på Långshyttans bangård omkring 1947. Lok nr 9 på väg från järnverkets varma verk 28/3 1961. Lok nr 10 på gamla vägövergången på bangården i Långshyttan 1949.

Två gamla Trotjänare Kloster och Långshyttan. Lok nr 4.Motordressin,den är tillverkad i Ljusne och inköptes 1920. Den urspr.2-takts motorn, med kantig huv, byttes i slutet av 20-talet ut mot en gammal Chevrolet motor från Nils-Erks i Svinö. Sv. Järnvägsklubben, Mariefred fick ärva dressinen när BLJ upphörde.Personvagn nr 4 i tåg nr 1 den 3/7 1964. Personvagn nr 5 i tåg nr 2 den 6/6 1964. Med tåget medföljde ett hundratal medlemmar i Svenska Järnvägsklubben, Mariefred. Vagn nr 5, som gammal inköpts från MÖJ, överlämnades som gåva till Järnvägsmuseet i Linköping år 1965. Vid Svenska Järnvägsklubbens resa den 6/6 1964 gick Qo 301 på begäran sist i tåget som förstärkning.9:an och 4:an på Långshyttans bangård. Två motiv från Långshyttans bangård. Växling framför stationshuset. Växling på f.d. kolhusspåret.

Spåren innanför porten går dels ner till oljecisternerna och kallvalsverken och dels ut på de s.k. viaduktspåren. foto 1962.Båda korten från Långshyttans station äro tagna år 1962. Motiv från Långshyttans bangård. Tåg nr 1 lämnar Långshyttans station någon av de sista dagarna i juli 1964. Tågklarerare Lennart Wretman.Vid tåg nr 2 ankomst till Långshyttan den 19/9 1962. personer fr v. 2 Markus Frank, 4 koduktör Bertil Karlsson. 5 Trädgårdsmästare Erik Norling.Tåget mot Långshyttan gör uppehåll i Stjärnsund. 8:an och 4:an på bangården i Långshyttan, bakom bilen skymtar en av de numera rivna Landbogårdarna. mars 1963.Byvalla station, tåget till Långshyttan i väntan på avgångssignal 1962. Stjärnsunds stationshus sett från öster, i förgrunden sysslar Nils Sundvall och Gerhard Lindkrants med spårreparationer 1963.

Tankvagnarna litt. Q 12 nr 310 och 311. Vagnarna som i slutet av 40-talet inköptes från VGJ, rymmer 10,221 resp. 9,965 liter. I vagnparken ingick ytterligare två litt. Q 12 om 12,500 liter var (foto saknas) foto slutet 40-talet.6:an och 8:an på Långshyttans bangård 1960-talet.Större delen av BLJ-personalen förevigad vid Stjernsunds station omkring år 1910. Sittande från vänster Banmästare Rickard Johansson, Trafikchef B.A. Herou, Stins Thor Schröder och konduktör Axel Norberg. Stående från vänster stationskarlen "Nybo" Ludvig Andersson, omlastningsförman August Åhs, stationskarlarna Alfred Hedman, Axel Lindgren, banvakterna Carl-Johan Andersson, Otto Svensson och Johan Lund, Lokförarna Otto Backlund och August Fengnell, samt lokeldarna Sven Fengnell, Emil Thorsell och Alfred Johansson. August och Sven Fengnell blevo sedemera befodrade till lokförman resp. lokförare.

Biljett och godsexpeditionen i Långshyttan. Personer fr v. Lennart Wretman och Erik Åström. Fotot är taget den 30 dec. troligen år 1963.BLJ lok nr 6, som år 1965 såldes till till Stora Lundby Järnvägsmuseum, synes här i sin nya miljö. Från en annan vinkel. 6:an ute på en tur tillsammans med sin nye kompis, som är både yngre och tyngre.foton klubbmedlemmar. Ett tåg sammansatt av museéts vagnar och med BLJ nr 6 som dragkraft. Ett vackert parti från från föreningens bandel, tål jämförelse med de vackraste delarna av BLJ.Foton från ett missöde med lok nr 6 på Stjernsunds bangård 192?. Personer kort 1. 1 lokfm. Oskar Jansson, 2 troligen banarb. Gust.Lindblom, 3 banmäst. Rick. Johansson, 5 trafikchef Oscar Lantz.Lok nr 11 Långshyttans bangård 1949.

Vid Sv. Järnvägsklubbens besök den 6/6 1964 från stallet räknat 4:an 6:an 8:an och 9:an. Personer John Wester och två klubbmedlemmar.Banarbetare Anders Hansson Östansjö banvakt P.A. Jansson Rörshyttan, med spaden, foto Fredrik Lindvall 14 aug 1927.

 Back

www.langshyttan.nu

 Next