Bilder från Långshytte Trävaru AB april 1983. Foto Rolf Graf. Klicka på fotot.