Bilder från Långshytte Trävaru AB september 1983. Foto Rolf Graf. Klicka på fotot.