Bilder från Långshytte Trävaru AB november 1983. Foto Rolf Graf. Klicka på fotot.